อ.แม่สรวย นำทีมลาดตระเวนสำรวจเฝ้าระวังไฟป่า เขตรอยต่อ 3 อำเภอ เชียงราย-เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 นายกิตติ ชัยดรุณ นอภ.แม่สรวย ได้มอบหมายให้ นายจิตรกร คูสินไทย ปลัด อ.แม่สรวย และ นายดีมา ดำรงชัยวิชิต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านจากหลายหมู่บ้าน สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่โครงการหลวง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ หน่วยจัดการต้นน้ำของ อ.พร้าว และหลายหน่วยงาน

ได้ร่วมกันออกลาดตระเวนเฝ้าระวังไฟป่า เส้นทางรอยต่อระหว่าง อ.พร้าว-อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่- อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อดูลาดเลา เตรียมความพร้อมในการป้องกัน และรับมือกับปัญหาไฟป่า ที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า เนื่องจากเป็นแนวเขตรอยต่อติดกับพื้นที่รับผิดชอบของ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น