ไฟป่าเผาวอด 50 ไร่! บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยห้วยต้นผึ้ง ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ร้อย ทพ.3206 ฉก.ทพ.32 จัดกำลังพล ร่วมกับ หน่วยจัดการต้นน้ำบ้านน้ำลาด, ทต.งอบฯ, ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ทำการดับไฟป่า บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยห้วยต้นผึ้ง บ.ขุนน้ำลาด ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน สามารถควบคุมไฟป่าไว้ได้ มีพื้นที่ได้รับความเสียหาย ประมาณ 50 ไร่


ร่วมแสดงความคิดเห็น