คลีนนิ่งลดฝุ่นและไวรัส ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาด จ.แม่ฮ่องสอน

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาด ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนลดปัญหาหมอกควัน และไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม Big cleaning Day ทำความสะอาดถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อล้างฝุ่นละออง ลดปัญหาหมอกควัน และเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัส โควิด-19 โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวนมากร่วมกิจกรรม ซึ่งนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งการให้กำหนดแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์คุณภาพอากาศจะเข้าสู่ภาวะปกติ
สถานการณ์หมอกควันแม่ฮ่องสอน คุณภาพอากาศปริมาณ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) วัดได้ 118 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ค่ามาตรฐาน ไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน และงดออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น