ประชุมกำนัน-ผญบ.แม่สรวย เน้นย้ำนโยบายแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือน มีนาคม 2563 และเป็นประธานอ่านสาร วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย
โดยการประชุมได้มีการแจ้งข้อราชการรวมทั้งแก้ไขปัญหา และนโยบายจังหวัดเชียงราย ที่มีประกาศห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด 60 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. – 21 เม.ย. 2563 และกำหนดมาตรการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ให้อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ อย่างจริงจัง
จากนั้น นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย พร้อม น.ส.อัจฉราภรณ์ ปิ่นศักดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สรวย ได้มอบเงินสมทบทุนสร้างบันไดบ้านราย นางคำมา บุญล้วน หมู่ที่ 7 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จำนวนเงิน 5,000 บาท
 

ร่วมแสดงความคิดเห็น