สธ.ให้ รพ.699 แห่ง เฝ้าระวังภัยแล้ง เตรียมแผนใช้น้ำ แผนรับมือด้านสุขภาพ

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำชับให้สำนักงาน สสจ. และโรงพยาบาล ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 699 แห่ง ใน 54 จังหวัด
สำรวจไปเมื่อปลายเดือนมกราคม 2563 เตรียมพร้อมรับมือ ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำ ถังพักน้ำ สำรองน้ำให้พร้อมใช้กรณีขาดส่งน้ำ พร้อมลดปริมาณการใช้น้ำประปาที่ไม่จำเป็น จัดทำระบบรีไซเคิลน้ำ
ประสานหน่วยงาน จัดหาแหล่งน้ำสำรอง ขุดเจาะบ่อบาดาล และตรวจคุณภาพน้ำ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อไม่กระทบต่อการให้บริการสถานพยาบาล เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลสุรินทร์ เคยรับมือภัยแล้งเมื่อปีก่อน โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล 8 บ่อ สามารถผลิตน้ำได้วันละ 800,000 ลิตร – 1 ล้านลิตรต่อวัน
นอกจากนี้ ปลัด สธ. ห่วงโรคที่พบบ่อยในช่วงภัยแล้ง เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคพิษสุนัขบ้าด้วย ได้สั่งการ สนง.สสจ.ให้ความรู้ประชาชน เพิ่มความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะใส่อาหาร การใช้ส้วมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ จัดทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว สอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่ และพิจารณาจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บรรเทาทุกข์ ออกให้บริการรักษาพยาบาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น