สวนสัตว์เชียงใหม่ ใส่ใจสุขภาพพนักงาน ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายพนักงาน

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในสวนสัตว์ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน
เมื่อเช้าวันนี้ 27 ก.พ. 2563 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการ สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง ต่อการทำงานของพนักงาน ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานกับนักท่องเที่ยว ผู้คนจำนวนมาก จึงมอบหมายให้งานบริหารบุคคล ทำการตรวจคัดกรองพนักงานที่มีอุณหภูมิสูงเกินปกติ คือ 36.5 องศาเซนเซียส ไปพบแพทย์และให้ทำงานที่บ้าน เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันโรค Covid 19 เบื้องต้น ไม่พบผู้มีอุณหูภมิสูง หรือมีไข้

ร่วมแสดงความคิดเห็น