สถานฑูต เตือนหลีกเลี่ยงอาหารดิบ เสี่ยงปนเปื้อน ไวรัส COVID-19

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้ออกมาโพสต์เตือนผู้ที่นิยมรับประทานอาหารญี่ปุ่น จำพวกปลาดิบ เนื้อสด ให้เลี่ยงรับประทานในช่วงนี้ไปก่อน เพราะเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ทนความร้อน และถูกทำลายได้ด้วยวิธีการประกอบอาหาร ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงแนะนำดังนี้

(1) หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร จากสัตว์ที่ดิบหรือปรุงไม่สุก
(2) จัดการกับเนื้อสัตว์ดิบ นมดิบ หรืออวัยวะของสัตว์ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหารที่รับประทานสด ญี่ปุ่นมีการรับประทานปลาดิบ เนื้อสดกันเยอะ ช่วงนี้เลี่ยงการรับประทานปลาดิบ เนื้อสด ของดิบไปก่อน

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น