ผวจ.เชียงใหม่ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมป้องกันและควบคุมไวรัส COVID-19

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ในวันนี้ (27 ก.พ. 63) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันและควบคุมไวรัส COVID-19 โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลงพื้นที่สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ผ่านกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. พร้อมทั้งให้ประสานวัด โรงเรียน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำตำบล บอกกล่าวให้ประชาชนสังเกตอาการของตนเองทุกวันอย่างสม่ำเสมอ เพราะโรคดังกล่าวเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิต
ทั้งนี้ยังได้เน้นย้ำให้ประชาชนดูแลและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ ไม่ใช้มือสัมผัสตาและจมูก ทำให้ร่างกายแข็งแรง และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ชุมชน สำหรับการปฏิบัติด้านการคัดกรองตามพื้นที่สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และท่าอากาศยาน ยังคงให้มีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ขณะที่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการวางแผนการดำเนินงาน หากเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยเตรียมซ้อมแผน Table Top พร้องตั้งจุดคัดกรองตามด่านชายแดน และประสานงานกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558


ร่วมแสดงความคิดเห็น