โรงเรียนสันติสุข ครองแชมป์กีฬาเซปักตะกร้อ ทีมชายและทีมหญิง

โรงเรียนสันติสุข สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ครองแชมป์กีฬาเซปักตะกร้อทีมชายและทีมหญิง กิจกรรมกีฬานักเรียนอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น