มช. นำนวัตกรรมสู้ฝุ่น PM 2.5 ถ่ายทอดสู่ชุมชน ในงาน “เชียงใหม่เพื่อลมหายใจที่ดีกว่า” 28-29 ก.พ. และ 1 มี.ค. นี้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิชาการเพื่อสนับสุนนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ผนึกกำลังทีมนักวิชาการ นักวิจัย ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ที่สามารถทำเองได้ ผ่านกิจกรรม DIY หน้ากากป้องกันฝุ่นแบบ Reuse ใช้ซ้ำได้ ทางเลือกใหม่ช่วงหน้ากากอนามัยขาดแคลน เครื่องฟอกอากาศอย่างง่าย มุ้งสู้ฝุ่น และเสวนา Application ติดตามค่าฝุ่นละออง PM 2.5 พร้อมเปิดตัวเครื่องฟอกอากาศ “DUSTKILLER” ที่สามารถฟอกอากาศในห้องขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยแผ่นกรองที่ทำความสะอาดแล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ในงาน Chiang Mai Better Breathing 2020 “เชียงใหม่เพื่อลมหายใจที่ดีกว่า” วันที่ 28 – 29 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กองทัพภาคที่ 3 จัดงาน Chiang Mai Better Breathing 2020 “เชียงใหม่เพื่อลมหายใจที่ดีกว่า” วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โซนแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
สำหรับพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.19 น. โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ภายในงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิชาการเพื่อสนับสุนนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนให้ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 ผ่านกิจกรรม DIY ที่สามารถทำเองได้ ประกอบด้วย “หน้ากากป้องกันฝุ่นแบบ Reuse ใช้ซ้ำได้” ทางเลือกใหม่ช่วงหน้ากากอนามัยขาดแคลน และ FITTEST ทดสอบการแนบชิดหน้ากาก ป้องกันฝ่น PM 2.5 ตามมาตรฐานสากล โดย อ.ดร.ว่าน วิริยา “เครื่องฟอกอากาศ ฝุ่น PM 2.5” และ “มุ้งสู้ฝ่น” โดย ผศ.ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ พร้อมกันนี้ จะมีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรม “DUSTKILLER” เครื่องฟอกอากาศที่สามารถกรองอากาศ ในห้องขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยแผ่นกรองที่ทำความสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ พร้อมติดตั้ง UV ฆ่าเชื้อโรค ที่คิดค้นและออกแบบโดย ศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์

นอกจากนี้ จะมีการเสวนา “Application ติดตามค่าฝุ่นละออง PM 2.5 โดย รศ.ดร.เศรษฐ์ ลัมภัตตะกุล และกิจกรรม Head to Haze Challenge แข่งขันการพูดระดับมัธยมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โดยศูนย์วิชาการเพื่อสนับสุนนการแก้ไขป้ญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีกทั้งจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยง PM 2.5 โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ นิทรรศการ การมอบใบประกาศต้นแบบห้องปลอดฝุ่นตัวอย่าง ระดับอำเภอ การจำหน่ายหน้ากากอนามัย เครื่องฟอกอากาศ และฟิวเตอร์ที่ได้มาตรฐาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสุนนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-943-470 หรือดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : ศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น