เข้าชมฟรี ! ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชมสวนดอกไม้

แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดฯ ให้เกียรติชมสวนไม้ดอก Gumber & Flower At Sunphisua และถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ซึ่งสวนดอกไม้ Gumber&Flower at Sunphisua ขณะนี้ออกดอกบานสะพรั่ง สวยงาม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ มีดอกไม้หลากหลายชนิด อาทิ ทุ่งดอกทานตะวัน sunflower ทุ่งดอกคลีโอมี spider flower ทุ่งเวอร์บีน่า verbena flower

อีกทั้งเชิญชวนชาวบ้าน ผู้ผลิตสินค้า OTOP สินค้าภูมิปัญญาพื้นบ้าน วางขายสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชน แวะมาเที่ยวชมกันได้ ณ บ้านชาวนาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น