สกสว.ติวเข้ม 5 เมืองอัจฉริยะต้นแบบ

ในงาน Block Mountain CNX 2020 งานบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือซึ่งจัดไปเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามมีการโชว์เทคโนโลยีบล็อกเชนและการพัฒนาเมืองในหลากหลายโครงการ ในมิติต่างๆผ่านการออกบู้ธและการถ่ายทอดจากการเสวนาในห้องประชุมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆนี้อย่างเต็มที่ โชว์ศักยภาพพัฒนา 5 เมืองอัจฉริยะภายในงานยังได้จัดงานด้านการพัฒนาเมือง Urban Transformation เน้นโชว์ศักยภาพด้านการพัฒนาเมืองสมาร์ทซิตี้จากภูมิภาคต่างๆ โดยผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการภารกิจการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกรอบงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า เป็นการนำเสนอถึงขอบข่ายการพัฒนาเกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้ของโครงการต่างๆที่นำเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากสกสว.ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละโครงการของเมืองต่างๆโดย 5 เมืองอัจฉริยะต้นแบบที่ถูกนำมานำเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความเห็นในครั้งนี้ประกอบไปด้วย เชียงใหม่ ขอนแก่น สระบุรี ระยอง และสงขลา(หาดใหญ่) โดยแต่ละจังหวัดจะมีโครงการต่างๆที่น่าสนใจนำเสนอหลังจากนั้นจะมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านให้คำแนะนำแต่ละโครงการ ประกอบไปด้วย นายณรงค์ศักดิ์ ผ้าเจริญ นายภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์ และ นายฐาปนา บุณยประวิตร

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการสมาร์ทซิตี้ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งในมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นในภาพรวมของโครงการต่างๆไว้อย่างน่าสนใจว่า โครงการเมืองแม่เหียะ คล้ายกับที่ประเทศจีนดำเนินการอยู่โดยพัฒนาจาก e-Development ปัจจุบันใช้ระบบคิวอาร์โค้ชให้บริการ ดังนั้นแอพพิเคชั่นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะพัฒนาขึ้นมาจึงน่าจะสร้างโอกาสในอีกหลายด้านให้กับเทศบาลโดยเฉพาะดาต้าเบสที่จะนำไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ด่านต่างๆให้กับเทศบาล น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอีกหลายพื้นที่นำไปต่อยอดไปสู่ด้านอื่นๆโดยเฉพาะระบบ AI

ประการสำคัญจะไปกระทบกับด้านอื่นๆด้วยหรือไม่ มองภาพในอนาคต มีพาร์ทเนอร์กี่รายในการขับเคลื่อนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จะวางตำแหน่งของการพัฒนาเมืองไว้ตรงไหนจึงจะเหมาะสม อาทิ การอยู่ดีมีสุขอย่างไร รองรับการเกิดขึ้นของโครงการรถไฟฟ้าไว้อย่างไรบ้าง จะเกิดความสะดวกด้านการชิม ช้อป เที่ยว และพักอาศัยอย่างไรบ้าง จะตั้งวิสาหกิจผู้สูงวัยเพื่อต่อยอดธุรกิจได้อย่างไร เป็นต้น ในส่วนเรื่องการบริหารจัดการด้านพลังงานจะช่วยลดภาระการเดินทางได้อย่างไร ซึ่งเรื่องนี้สามารถดึงดูดการลงทุนได้อีกด้วย ดังนั้นหากมองบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองแม่เหียะจะต้องยึดตามข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด มองผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของประชากร ด้านภาษีเพิ่มมากน้อยเพียงใด กิจการใหม่จะเพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงานมากน้อยแค่ไหน การบริการเศรษฐกิจชุมชน การบริการธุรกิจท้องถิ่น พื้นที่ค้าปลีก การบริการระบบขนส่งมวลชนอย่างไร หรือโครงสร้างพื้นฐานเขียว เป็นต้น

เช่นเดียวกับโครงการ Good TV ทีวีท้องถิ่นเพื่อคนเชียงใหม่ ให้ความเห็นว่าเตรียมเรื่องบิสิเนสโมเดลไว้อย่างไร กลุ่มลูกค้าและพาร์ทเนอร์เป็นใคร การนำเสนอคอนเทนต์ อยากเห็นรีไวท์ของสารคดีประเทศไทยครั้งใหญ่ ควรนำเสนอสารคดีใหม่ๆให้สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่จริงๆผ่านช่องทางต่างๆของนิวมีเดีย หากคอนเทนต์ดีดีแบบนี้จีนจะอ้าแขนรับเต็มที่จึงเป็นโอกาสดีทางธุรกิจ ควรเลือกได้หลายภาษา และโครงการแอพ RTC ต้องการให้แอพนี้นำเสนอโครงการโฆษณาได้ อีกทั้งยังสามารถสะสมแต้มพอยน์แลกสิทธิ์ต่าง ๆได้ สำหรับเมืองระยอง ที่ไฮไลต์ยังนำเสนอโครงการสมาร์ทเฮลท์แคร์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้โดยบริษัทระยองพัฒนาเมือง จำกัด ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นว่า แอพที่เกิดขึ้นจะต้องเข้ากับบริการสาธารณะต่างๆได้อย่างครอบคลุม สามารถพัฒนาบริการให้เข้าร่วมกับส่วนอื่นๆได้อย่างไร เพราะหัวใจหลักคือกลยุทธ์บริการด้านการแพทย์เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในเมืองไหหนานของจีน เข้าถึงการเกิดเหตุได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว 3-5 นาที รองรับการให้บริการผู้สูงวัยในอนาคตไว้อย่างไร โอกาสของระยะที่จะเข้าถึงบริการได้มากกว่าจังหวัดอื่นๆอย่างไรโดยเฉพาะรองรับพื้นที่อีอีซีได้อย่างไร หากบริการด้านสุขภาพจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในพื้นที่นั้นๆ แต่อย่ามองข้ามเป้าหมายตัวชี้วัดว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง

ในส่วนเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่คลองเตยลิ้งค์ โดยในความเห็นผู้ทรงคุณวุฒินำเสนอว่า วางโพซิซั่นเมืองไว้ตรงไหน แลนด์มาร์กใหม่จะดึงดูดความสนใจให้จดจำได้มากน้อยแค่ไหน มีความโดดเด่นอย่างไรให้เป็นที่รู้จักของโลก เบื้องต้นจะวางโฟกัสของเมืองหาดใหญ่ระยะ 3-5 ปีนี้ไว้อย่างไร เป็นลิ้งค์ในภาคใต้ได้อย่างไร เป็นศูนย์ให้บริการด้านการแพทย์ให้เป็นจุดแข็งของเมืองได้อีกด้วย ต้องมองระบบการเข้าถึง การเชื่อมโยงธุรกิจ ความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมของเมืองต้องแรงเปรี้ยงปร้างโดนใจจริงๆ มีพื้นที่ส่วนกลางรองรับผู้คนได้ทุกเพศ วัย ตัวเมืองหาดใหญ่ยังสามารถพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการเดินได้ แต่จุดด้อยคือพึ่งพาประชากรชั่วคราวมากเกินไป จึงต้องเพิ่มฟังก์ชั่นให้ประชากรประจำให้ดีที่สุดให้สามารถสร้างเศรษฐกิจเลี้ยงตัวเองได้ งานไมซ์และการจัดประชุมต่างๆยังน่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดได้

เมืองสระบุรี มีความเห็นที่น่าสนใจว่า โครงการแอพงานดี สระบุรี ที่ตั้งเป้าไว้ว่าคนว่างงาน 3.5 แสนคนต้องการเข้าถึง ต้องสร้างมาตรฐานคนที่แจ้งความประสงค์ของการหางานให้เป็นที่ยอมรับได้อย่างไร ต้องฉีกแนวตัวเองให้เด่นกว่าคนอื่นๆอย่างมาก แผนธุรกิจจะได้รับการตอบรับมาจากส่วนไหน สำหรับโครงการซิตี้ดาต้าแพลต์ฟอร์ม(CDA) ของเมืองภูเก็ต นั้นปัจจุบันทุกกระทรวงให้ความสำคัญกับเรื่องบิ๊กดาต้า แต่ยังไม่มีสิ่งที่ CDA กำลังดำเนินการอยู่ ควรวางภูเก็ตเป็นต้นแบบให้ได้โดยเร็ว หาแนวทางร่วมมือกับกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ โดยในเรื่องนี้สามารถต่อยอดเป็นข้อมูลให้ AI ได้อย่างดีอีกด้วย แผนธุรกิจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนไหนบ้าง หากยืนหยัดด้วยตัวเองได้จะเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ยิ่งใหญ่มากๆ ให้บริษัทชั้นนำมองว่าเป็นส่วนสำคัญที่พร้อมจะเข้ามาซื้อข้อมูลเหล่านั้นได้ มีตัวชี้วัดในหลายประเด็น นั่นคือ ต้องชี้เศรษฐกิจให้ได้ มีความสามารถในการแข่งขันได้ ความชัดเจนและยั่งยืนทางธุรกิจ ประสิทธิภาพที่จะได้รับ เกิดการเรียนรู้อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะการชี้นำ

เมืองขอนแก่น นำเสนอโครงการ Courseware for city development ขอนแก่นจะเป็นอะไร เมืองแบบไหน เอาเมืองต่างๆอาทิ ดูไบมาประยุกต์ใช้ดีไหม เมืองไมซ์ของกลุ่ม GMS ได้หรือไม่ เชื่อมโยงกับสปป.ลาวและเมืองอื่น ๆ ได้อย่างไร ล่าสุดการวางแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนน่าจะไม่สอดคล้องกับปัจจุบันและที่จะเกิดในอนาคตแล้วสำหรับเมืองขอนแก่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไม่สอดคล้องกับมูลค่าทางเศรษฐกิจ อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ เป็นความเหลื่อมล้ำที่มีสัดส่วนที่ไม่สอดคล้องกัน กรณีจะพัฒนารถไฟฟ้ารางเบาจึงจะต้องเร่งพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจขนาดใหญ่ขึ้นมาให้ได้ก่อนเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมารองรับ เร่งครีเอตเศรษฐกิจตัวใหม่ เร่งพัฒนาสถานีขอนแก่นแห่งใหม่ให้เป็นศูนย์กลางการเดินทาง

นอกจากทั้ง 5 เมืองแล้ว มีอีกหลายเมืองที่จะเร่งผลักดัน ได้แก่โครงการแอพ Unii ของจังหวัดอุบลราชธานีนำเสนอในครั้งนี้ด้วย โดยแอพนี้ช่วยลดต้นทุนด้านการขายที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินทุนได้ รองรับงานสำหรับคนวัยเกษียณได้เป็นอย่างดี ชื่อแอพเรียกง่ายเข้าใจง่าย ประการสำคัญโครงการแอพ Unii ลงทุนไปแล้วคืนทุนได้จริงมากน้อยเพียงใด โครงการ Smart Mobility As A Service ให้ดูตัวการเปลี่ยนแปลงของเมืองให้ดี หลายพื้นที่มีการจำกัดรถยนต์ส่วนบุคคล เมืองจะถูกกำหนดด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น ปัจจุบันหลายเมืองมีการกระจายตัวสูงมาก จึงต้องมีการสร้างจุดศูนย์กลางเดินรถหลายจุดเพื่อกระชับการเดินทาง ควรขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมมากขึ้น ให้เหนือกว่าหรือเด่นกว่ารายอื่นๆในแวดวงธุรกิจรถเช่า เกาะกับเครือข่ายระดับโลกเพื่อให้เข้าถึงได้ทั่วโลกมากขึ้น

ทั้งนี้โลจิสติกส์จะมีระยะทางสั้นลง Service มีความต้องการรถอัจฉริยะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหน จะโฟกัสอุตสาหกรรมใดก่อน เช่น ท่องเที่ยว ขนส่งพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ แอพนี้ต้องสามารถสนองการปรับเปลี่ยนการแข่งขันทางเทคโนโลยีในอนาคตได้ด้วย และรายได้มาจากส่วนอื่นๆได้อีก หรืออำนวยความสะดวกด้วยการเอากุญแจไปแตะลดราคาตามจุดต่างๆได้ และน่าจะแยกออกมาให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่างหาก

โครงการแอพ 4Rester ของจังหวัดนครราชสีมา ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 มีกองทุนของธนาคารธกส.ที่เชียงใหม่ 3,500 ล้านบาทน่าจะนำมาปรับใช้ผ่านแอพพิเคชั่นนี้ได้ สอดคล้องกับพ.ร.บ.ไม้เศรษฐกิจของรัฐบาล น่าจะจับมือกับกลุ่มบิ๊กทรีว่าภาครัฐจะคืนทุนอย่างไรได้บ้าง ซึ่งแอพช่วยกระตุ้นให้คนรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งนี้คงต้องหาผู้สนับสนุนโฆษณา ให้นำแอพไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย สร้างแต้มลดคาร์บอนเครดิต มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น ควรนำเสนอเป็นโยบายสาธารณะให้ชัดเจน โมเดลทางธุรกิจที่จะนำเรื่องนี้ไปขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม โดยมีตัวชี้วัดต่างๆ

โครงการ Smart Security & Mornitoring Management โชว์เทคโนโลยีความปลอดภัย อำนวยความสะดวกสบายภายในบ้าน ขายความสบายใจ ควรปรับเปลี่ยนเป็นโมเดลเช่าทั้งหมด ผ่านระบบ Crowd Funding Platform ในอนาคตต้องอัพเกรตซอฟท์แวร์หรือไม่ โครงการ Omplatform โชว์เทคโนโลยีกระเป๋าเงินยุคใหม่โดยไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากๆ และโครงการ Crowd Funding Platform ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจด้วยโลกเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น