เชียงใหม่ ซู อควาเรียม สู้วิกฤต ปรับลดราคากระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมเน้นย้ำเรื่องความสะอาด ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม รับมือกับช่วงวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา ด้วยการปรับลดราคาบัตรเข้าชม เพื่อหวังกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกมาจับจ่ายใช้สอย ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะลดน้อยลง แต่ทาง ซู อควาเรียมยังมีนักท่องเที่ยวเป็นคนในพื้นที่ และชาวต่างชาติอื่น ๆ จึงถือโอกาสนี้ ทำโปรโมชั่นราคาพิเศษให้คนมาเที่ยวมากยิ่งขึ้น

คุณนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการผู้จัดการ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม จึงเห็นว่าการปรับลดราคาบัตรเข้าชมให้ถูกลง จะช่วยทำให้ความซบเซาของธุรกิจ การท่องเที่ยวมีการกระเตื้องขึ้นมาได้ นอกจากนี้ ยังมิได้ปล่อยปละละเลยในเรื่องการทำความสะอาด และทำการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอลล์เป็นประจำทุกวันทั้งเช้าและบ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่จะมาเข้าชม ซู อควาเรียม โดยมีการทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จนปัจจุบันก็ยังคงทำอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น