พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทย

วันที่ 14 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่ม สธ. เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทย ในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก ณ โรงแรมแชงกรีล่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โครงการนี้จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากตามนโยบาย Local to Global มุ่งเน้นการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บูรณาการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในภาคเหนือตอนบน คัดเลือกสินค้าท้องถิ่นที่มีศักยภาพเข้ารับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญในเบื้องต้น ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้ากับผู้ประกอบการด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

 

นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาด้านการสร้างยอดขายจากบรรจุภัณฑ์, การตลาดออนไลน์สำหรับ OTOP/SMEs และการออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้างอัตลักษณ์ มีผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!