เงื่อนไขใช้สิทธิ ตรวจไวรัสโควิด-19 ฟรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ล่าสุดมีผู้ป่วยในไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนสร้างความกังวลใจและความแตกตื่น มีการส่งต่อข้อมูล อุปสรรคปัญหาในการขอรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จนส่งผลกระทบต่อการบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
ล่าสุด นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ขอความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องในการรับบริการตรวจไวรัสโควิด 19  ดังนี้
กรณีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าข่าย ตามเงื่อนไข คือ ต้องมีไข้หรือวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ร่วมกับมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก
มีประวัติเดินทางไปหรือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของโรค ติดเชื้อเชื้อไวรัสโควิด-19 มีประวัติใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
สำหรับขณะที่ ผู้ไม่มีความเสี่ยงเข้าข่ายตามเงื่อนไขดังกล่าว แต่มีความประสงค์ต้องการตรวจหาเชื้อ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยแต่ละโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และราคาสำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ จะมีอัตราค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไป เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคา 3,000 – 6,000 บาท สถาบันบำราศนราดูร ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ เสียค่าใช้จ่าย ราคาประมาณ 2,500 บาท
สำหรับประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง 30 บาทนั้น หากมีอาการเข้าข่ายสงสัยเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้รีบไปตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ แจ้งประวัติ ไม่ปกปิดข้อมูลใด ๆ เพื่อตรวจเชื้อ หากพบว่าป่วยโควิด-19 จะได้รับการรักษาตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ถ้าไม่มีอาการ ไม่เสี่ยง ไม่ต้องตรวจมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่หวาดกลัว แล้วต้องการไปขอรับการตรวจเชื้อโดยที่ไม่มีอาการและประวัติการสัมผัสโรคและไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรคที่กล่าวมา จะส่งผลให้โรงพยาบาลเกิดความแออัด และอาจทำให้ผู้ติดเชื้อตัวจริงเข้าไม่ถึงบริการ
การไปโรงพยาบาลโดยไม่มีความจำเป็น จะเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการได้รับเชื้อจากโรงพยาบาล และที่สำคัญอาจนำเชื้อต่าง ๆ ไปติดผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งมีร่างกายไม่แข็งแรงได้
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในพื้นที่จ.เชียงใหม่นั้น ตาม รพ.เอกชน ส่วนใหญ่ไม่รับการตรวจ, ศูนย์ศรีพัฒน์ หากต้องการตรวจเพราะสงสัยในอาการ จะมีค่าใช้จ่าย โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, รพ.นครพิงค์ ตรวจเฉพาะบุคคลที่เริ่มมีอาการ ค่าตรวจตามสิทธิบัตรทอง ซึ่งจะมีจุดคัดกรอง สอบสวนโรค แยกผู้ป่วยชัดเจน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!