แขวงทางหลวงฯ ชี้แจงการปรับปรุงทางหลวงเส้นทางต่างๆ เน้นสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

17 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ และกลุ่มงานจราจรฯ ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ -กองบิน 41 ที่ได้ทำการก่อสร้างทางคู่ขนานและลานกิจกรรมสาธารณะ บนที่ดินของกรมทางหลวงบริเวณลานหน้าห้างเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ โดยมีนายศุภกร วชิราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทางหลวงที่ 1, นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และพ.ต.ท.สุภาพ จันทะเวียง สว.จราจร กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลการแถลงข่าวในครั้งนี้ ที่ลานหน้าห้างเมญ่า เชียงใหม่

นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เปิดเผยว่าแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวงแถลงข่าว เรื่องการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์ -กองบิน 41 ที่ได้ทำการก่อสร้างทางคู่ขนาน และลานกิจกรรมสาธารณะ บนที่ดินของกรมทางหลวงบริเวณลานหน้าห้างเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์แล้วเสร็จ โดยในขณะนี้กรมทางหลวงมีแผนงานที่จะดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียด เพื่อปรับปรุงทางเท้าและภูมิทัศน์ทางหลวง ตั้งแต่วัดเจ็ดยอดจนถึงยกรินคำทั้งสองฝั่ง รวมทั้งจัดทำระบบทางข้ามที่ปลอดภัยบริเวณแยกรินคำ เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น