พิษโควิด สวนสัตว์เชียงใหม่ปิดบริการ ยาวถึง 31 มีนาคม 63

จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่กำลังระบ่าดไปทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทย ก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน จนทางรัฐบาลภายใต้การบริหารของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยกระดับให้เป็นปัญหาอันดับต้นของประเทศ และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับแรก เนื่องจากมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน สร้างปัญหาถาถมให้กับประเทศไปทั่วทุกหนทุกแห่ง ที่สำคัญส่งผลกระทบไปทั่วโลกด้วย

ล่าสุด ทางกองบรรณาธิการเชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ ได้รับแจ้งว่า ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่สวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นาย สุริยา แสงพงศ์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กำหนดให้มีการแถลงข่าวขึ้นนัวนที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ทั้งนี้ การแถลงข่าวดังกล่าว เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส องค์การสวนสัตว์เชียงใหม่จะปิดสวนสัตว์ทั้งหมด 6 แห่ง งดให้บริการเที่ยวชม ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้กิจการและสถานที่บริการที่มีการรวมคนจำนวนมากปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด 19

ร่วมแสดงความคิดเห็น