จ.ลำปาง เพิ่มความเข้มคัดกรองก่อนเข้าทำงาน หรือมาติดต่อราชการ ที่ ศาลากลางฯ

 เพื่อเป็นการป้องกันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใครปกติติดสติ๊กเกอร์สีเขียว หากใครอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่ากำหนด หรือมีอาการไข้ แนะนำไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายทันที

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ ศาลากลางจังหวัดลำปาง  เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนประจำศาลากลางฯหรือ อส.ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำศาลากลางฯ ได้นำเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน ที่เดินทางเข้ามายังตัวศาลากลางฯ โดยได้ตั้งจุดคัดกรอง 2 จุด คือมุมด้านหน้าศาลากลางฯ และทางเข้ามุมด้านหลังของศาลากลางฯ ส่วนประตูออกด้านข้างทั้ง 4 จุดได้ปิดล็อกห้ามผ่านทันที โดยให้ผ่านเข้าออกตรวจจุดคัดกรองเพียง 2 จุดเท่านั้น ซึ่งก็ทางช่องทางเดินผ่านเข้าออก เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบผู้ที่ผ่านเข้าอก เพื่อเป็นการป้องกันการนำเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้
ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจวัดพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาสเซลเซียสขึ้นไป จะให้พักรอด้านนอก แล้วตรวจวัดซ้ำอีกครั้ง หากยังพบว่าอุณหภูมิยังไม่ลด ก็จะแนะนำให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวัดโดยละเอียดต่อไป ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ภายในศาลากลางจังหวัดลำปาง ว่าปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 นอกจากนี้ ยังให้ผู้มาติดต่อราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ล้างมือด้วยเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดลำปางได้บูรณาการร่วมกันกับหลายภาคส่วนในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยมีการประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นประจำทุกวัน รวมไปถึงการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า และนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน เพื่อป้องกันปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนในช่วงนี้ โดยในส่วนของศูนย์ราชการจังหวัดฯ ได้นำมาตรการคัดกรองเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่จะมาติดต่อราชการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านจุดคัดกรองวัดไข้ก่อนทุกครั้ง สำหรับสถานการณ์ล่าสุด 18 มี.ค.63 ทางจังหวัดลำปาง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!