แพร่ ยังปลอดภัยไร้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันให้ได้ผลใช้มาตรการเข้มสั่งปิดสถานที่เสี่ยง 9ประเภท

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 16 มีนยาคม 2563 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผย ว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่วนอำนวยการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดแพร่ ณ วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563) ขอยืนยันว่าจังหวัดแพร่ไม่มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ผู้ที่เฝ้าดูอาการ 13 ราย ตอนนี้ไม่มีอาการไข้ และกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้ว ส่วนผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและแรงงานที่กลับมาจากต่างประเทศ ทั้งหมดถูกกักตัวไว้ที่บ้านของแต่ละบุคคล โดยมีทีม อสม. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ดูแลอย่างใกล้ชิด จนครบ 14 วัน หากไม่มีอาการไข้ ก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีมาตรการควบคุมและปิดสถานที่เสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เช่น ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ร้านฟิตเนส การจัดงานมหรสรรพ งานรื่นเริง การแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายกรณี หรือปิดชั่วคราวตามความรุนแรงของสถานการณ์ ส่วนสถานที่ราชการที่ให้บริการประชาชน สถานีขนส่งผู้โดยรถประจำทาง สถานีรถไฟ ท่าอากาศยาน ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจวัดตรวจอุณหภูมิร่างกายผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดแพร่และที่เดินทางไปต่างจังหวัด เพื่อคัดกรองผู้ที่เป็นไข้ ป้องกันกลุ่มเสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาดโรค ส่วนสถานศึกษา ก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสม ด้านเรือนจำจังหวัดแพร่ งดการเยี่ยมญาติของผู้ตัองขังและจะให้เยี่ยมตามความเหมาะสม การจัดประชุม สัมมนา อบรม ของส่วนราชการ ขอให้จัดครั้งละไม่เกิน 50 คน อาจจะแบ่งเป็นรุ่น หรือจัดกระจายพื้นที่ ไม่ให้มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก และจัดที่นั่งให้มีระยะห่าง สวมหน้ากาก คัดกรองตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือภาคเอกชน โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ ตลาดนัด คลองถม ตลาดสด ถนนคนเดิน ให้ขายได้ตามปกติ แต่ขอให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และให้มีจุดล้างมือ

“ส่วนหน้ากากอนามัยที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ขอให้ประชาชนเลือกซื้อหน้ากากอนามัยชนิดผ้า แบบตัดเย็บ 3 ชั้น ทดแทนหน้ากากอนามัย สวมใส่ไปในที่ชุมชน ส่วนหน้ากากอนามัยที่มีจำกัดขอให้เก็บไว้ใช้ส่วมใส่ไปในพื้นที่เสี่ยง หากใครมีหน้ากากผ้าแบบ 2 ชั้น ขอให้หาซื้อผ้าฝ้ายมาตัดเย็บเพิ่มให้เป็น 3 ชั้น เพื่อการป้องกันเชื้อโรคต่างๆ ได้ดีขึ้น และขอให้ทุกคนปฏิบัติตัว กินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว หมั่นล้างมือ สวมหน้ากาก เมื่อออกไปในที่ชุมชน” ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าว
ล่าสุด นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผวจ.แพร่ ได้ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ คำสั่งที่ 1/2563 สั่ง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด -19 จำนวน สถานที่ 9 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!