ร.ร.พิริยาลัยจังหวัดแพร่ กวาดรางวัล OBEC AWARDS ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 มาได้ 12 รางวัล

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจาก จ.แพร่ นางปานเนตร วงศ์ฟู รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ ร.ร.พิริยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37(สพม.37) ได้รับมอบกมายจาก นายเลิศชาย รัตนะ ผอ.ร.ร.พิริยาลัย เผยว่า ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย ได้มีจัดการประชุมคัดเลือก และประเมินหน่วยงานยอดเยี่ยม และบุคคลยอดเยี่ยม ในสังกัดสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สพม.38) เป็นเจ้าภาพกำหนดให้มีการประชุมคัดเลือก และประเมินผลงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 16 -17มีนาคม 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม แก่สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคเหนือ จำนวน 53 เขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 203 กิจกรรม และผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวนทั้งสิ้น 581 ราย
นางปานเนตร วงศ์ฟู รอง ผอ.ร.ร.พิริยาลัย กล่าวกับผู้สื่อข่าวอีกว่า ในส่วนของ ร.ร.พิริยาลัย ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
1.นางปานเนตร วงศ์ฟู ชนะเลิศเหรียญทอง
2.นางพวงเพ็ชร ศรีสุข รองชนะเลิศเหรียญทอง
3.นางอภิรมย์ กึกก้อง ชนะเลิศเหรียญทอง
4.นายธนวิช สิงคะปะ ชนะเลิศเหรียญทอง
5.น.ส.วนิชชา แม่นยำ ชนะเลิศเหรียญทอง
6.นางนิปัทม์ อินทราวุธ รองชนะเลิศเหรียญทอง
7.นางดรุณวรรณ แก้วมี รองชนะเลิศเหรียญทอง
8.น.ส.วรรษมล ปัญญาทิพย์ รองชนะเลิศเหรียญทอง
9.น.ส.พรรณทิวา เนตรทิพย์ รองชนะเลิศเหรียญทอง
10.นางอุษา รัตนบุปผา เหรียญเงิน
11.น.ส.พัชรมล แนวณรงค์ เหรียญเงิน
12.นายชาญณรงค์ ชัยชนะ เหรียญเงิน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!