ทม.น่าน ร่วมกับ รพ.น่าน สสจ.น่าน ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดน่าน ป้องกันการแพร่กระจายโรคติดต่อ เชื้อไวรัส COVID-19
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นพ.วสันต์ แก้ววี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน และเจ้าหน้าจากสำนักงานสาธารณสุข อสม.เขตอำเภอเมืองน่าน ร่วมกันทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่าน เริ่มจากการทำความสะอาดเก้าอี้ จุดสัมผัสทุกจุดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรครถโดยสารทุกคัน ตลอดถึงรถยนต์ที่มาติดต่อกับสถานีขนส่งผู้โดยสาร ล้างทำความสะอาดพื้นบริเวณโดยรอบ ตั้งจุดบริการเจลล้างมือ เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ ในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามการรักษาพยาบาล และตามยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองน่าน ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 5 กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ดังนั้นจึงได้มีการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19 และเตรียมรับมือกับการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่เฉพาะโรคติดต่อไวรัส COVID-19 เท่านั้น รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า ได้แจ้งให้กับขนส่งจังหวัดทราบ จะต้องฆ่าเชื้อโรคจากรถทุกคัน ทุกครั้งที่มีการใช้รถ เทศบาลเมืองน่าน ได้เตรียมยาฆ่าเชื้อ ผ้าเช็ดรถพร้อมถุงมือ ให้รถทุกคันสามารถมาเบิกใช้ได้ สำหรับผู้โดยสารทุกคนที่จะขึ้นรถ ทุกคนจะได้รับการฆ่าเชื้อโรคและแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง เราจะลดการกระจายเชื้อทั้งรถ และที่มาจากจังหวัดน่าน และคนที่มาถึงจังหวัดน่านทุกคน

สำหรับสถานการณ์ไวรัส COVID- 19 จังหวัดน่าน ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 ผู้ป่วยยืนยัน สะสม 0 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 11 ราย ตรวจไม่พบเชื้อและออกจาก รพ.แล้ว 7 ราย ตรวจไม่พบเชื้อและรอดูอาการในโรงพยาบาล 4 ราย ผู้ที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง สะสม 160 ราย กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน 66 ราย พ้นระยะกักตัวแล้ว 94 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!