โครงการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง มอบรถพยาบาลร่วมบริการช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน

นายประเสริฐ อัยกร ประธานโครงการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง พร้อมคณะกรรมการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ได้มอบรถพยาบาลพร้อมเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมอบผ่าน นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง เพื่อไว้ใช้สำหรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพที่สูงขึ้นที่อยู่ภายใน จ.แม่ฮ่องสอน และ นอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรวดเร็วและเพิ่มศักยภาพในการส่งต่อผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง เปิดเผยว่า รถพยาบาลส่งต่อรถคันใหม่ที่ภายในรถมีความเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือแพทย์ระดับสูงพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทางโรงพยาบาลแม่สะเรียงเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้ใช้ประโยชน์สำหรับไปรับหรือส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาต่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น