รมช.เกษตร ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายเกษตรกรชุมชน

วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนาย นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สร้างเครือข่ายเกษตรกรชุมชน การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัย โดย ผศ.พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีพร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมบรรยายสรุป

ในการนี้นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบเทคโนโลยีในรูปแบบกลางแจ้ง โครงการฟาร์ามเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ แปลงผลิตไม้ผล (ลำไยและมะม่วง) แปลงผลิตผักเมล็ดผักอินทรีย์ การเลี้ยงไก่กระดูกดำ แม่โจ้ และพื้นที่ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น