ชาวสบวินรวมพลัง เก็บขยะลำน้ำแม่วาง แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังหลังสั่งปิด

ตั้งแต่เวลา 09.00 น.วันที่ 23 มี.ค.2563 โดยการนำของนางเกษริน ตุ่นแก้ว นายก อบต.แม่
วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวแม่
วาง บ้านสบวิน หมู่ 9 ต.แม่วิน พร้อมด้วยชาวบ้านได้ร่วมกันจัดเก็บขยะตามลำน้ำแม่วาง
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร

สืบเนื่องจากทางจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ได้ประกาศปิดสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 23
มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโอกาสนี้ทาง ต
.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จึงได้ระดมพลังชาว ต.แม่วิน ออกจัดเก็บขยะตามลำน้ำแม่วาง
เพื่อรักษาความสะอาดให้กับสิ่งแวดล้อมขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น