ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ เลื่อนวันหยุดตามประเพณีช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ เลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว พร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

นายจรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีมติให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 ออกไปก่อน โดยไม่เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดเอกชนปีนี้ โดยจะคืนวันหยุดให้ภายหลัง รวมทั้งมีมาตรการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวนั้น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือ ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการเลื่อนวันหยุดตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1506 กด 3
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!