ประธานแม่บ้านมหาดไทย มอบผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดประเภทแอลกอฮอล์ให้ข้าราชการ จ.ตาก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางจิณณารัตน์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย มอบผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดประเภทแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มอบให้ส่วนราชการนำไปใช้ในสถานที่ราชการ ที่ให้บริการประชาชน หรือสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนจำนวนมากหรือแจกจ่ายให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดตาก ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น