ประชุมจัดอาสาเฝ้าระวังโรคระบาดไวรัสโควิดในชุมชน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เพื่อเตรียมรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังแรงงานจาก กทม.เดินทางกลับภูมิลำเนา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ. แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางศันสนีย์ ทาสม รองผวจ.แม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 9/2563 และการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องอนเพื่อพิจารณาการจัดตั้งทีมอาสาโควิด 19 ในระดับอำเภอ และระดับตำบล หมู่บ้าน ชุมชน รองรับกลุ่มแรงงานที่เดินทางกลับจากพื้นที่จังหวัดกลุ่มเสี่ยง ให้การดำเนินงานการเฝ้าระวังโรค ป้องกัน และควบคุมโรคในชุมชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพิจารณาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด เพื่อเตรียมรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ขึ้นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยในที่ประชุม นพ.ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยืนยันจังหวัดแม่ฮ่องสอนขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 แม้แต่รายเดียว พร้อมเตือนประชาชนให้ใช้สติอย่าตื่นตระหนกกับข่าวลือต่าง ๆ ที่ออกมา ส่วนมาตรการเข้มข้นที่จะดำเนินเร่งด่วนคือการรองรับแรงงานที่กลับจากผลพวงปิดสถานบริการ และห้างสรรพสินค้าที่กรุงเทพ และปริมณฑล ซึ่งอันดับแรกทุกคนที่กลับเข้ามาในพื้นที่จะต้องบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือแมสทุกคน ก่อนที่จะทำทะเบียนประวัติและกักตัวเฝ้าดูอาการ ส่วนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ได้มีการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมากลับรถบัสโดยสาร และรถตู้โดยสาร สายกรุงเทพ – แม่ฮ่องสอน และ เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิ ชักถามประวัติการเดินทาง กรอกที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ก่อนที่จะได้ประสานผู้นำชุม อสม. และสาธารณสุขอำเภอ ติดตามเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพและปริมณฑล จะต้องมีการกักตัว 14 วัน งดกิจกรรมนอกบ้าน และงดการไปในที่ชุมชนเพื่อเฝ้าดูอาการ

ผลการดำเนินการคัดกรองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 มาจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2563 มีการคัดกรองบนเส้นทางหลักถนนทางหลวงสาย 108 และสาย 1095 คัดกรองคนไทย 10,108 คน ต่างชาติ 14,754 คน คัดกรองที่ท่ารถ อ.ปาย คนไทย 4,646 คน ต่างชาติ 2,404 คน สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนไทย 2,795 คน ต่างชาติ 90 คน และที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน คนไทย 15,581 คน และต่างชาติ 17,328 คน ซึ่งมีเข้าข่ายสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน 13 ราย แต่ผลตรวจออกมาไม่พบมีรายใดติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 แต่อย่างใด


ล่าสุดทางจังหวัดมีการประกาศปิดเพิ่มถนนคนเดิน ในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและชาวจีน เป็นระยะเวลา 14 วัน แต่ยังไม่มีการปิดตลาดนัดวันอาทิตย์ หรือตลาดนัดในต่าง อำเภอ โดยให้ตลาดนัดแต่แห่งมีการจัดระเบียบระยะห่างของร้านค้า และบังคับให้ผู้ไปใช้บริการจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดนัดสวมหน้ากากอนามัย และแนะนำผู้สูงอายุและเด็กให้หลีกเลี่ยงการไปตลาดทุกแห่ง
สำหรับแหล่งท่องเที่ยวล่าสุดที่มีการปิดไป ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยววัดพระธาตุแม่เย็น ต.แม่ฮี้ อ.ปาย และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยปูแกง ได้มีการปิดตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เนื่องจากเกรงว่าจะมีการนำเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาระบาดในพื้นที่ นอกจากนั้นตามหมู่บ้านชุมชนชาวกะเหรี่ยงในหลายพื้นที่ ก็มีการปิดหมู่บ้านเช่นกัน โดยห้ามมีการเข้า-ออกอย่างเด็ดขาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น