จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาเสริมมาตรการพื้นที่ ป้องกันโรคติดเชื้อ “โควิด-19”

หลังจากที่ทางจังหวัดลำปาง ได้มีประกาศมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” เมื่อวันที่ 18 และ 19 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีคำสั่งให้ปิดสนามชนไก่ ชนโค ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง และมีคำสั่งให้ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 เป็นการชั่วคราว 14 วัน รวมทั้งมีคำสั่งให้งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา และทุกสถาบันในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นการชั่วคราว 14 วัน ล่าสุดมีหนังสือจากคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่องขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “โควิด-19” มีแนวโน้มในการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมปรึกษาวางแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม เสริมมาตรการในการดำเนินงาน เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ให้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในระดับพื้นที่จังหวัด เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหลังการประชุม จังหวัดลำปางได้มีการออกหนังสือประกาศ เรื่อง “มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 7 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งได้เพิ่มเติมมาตรการปฏิบัติเพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคในเขตพื้นที่ไว้ดังนี้

ประกาศฉบับที่ 6 มีคำสั่งให้งดการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด อาทิ งดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมชุมนุมเกินกว่า 30 คน ขึ้นไป (ยกเว้นงานรัฐพิธี), งดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาชาติ หรือจากหลายจังหวัด, งดกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และงดกิจกรรมในสถานที่แออัด ส่วนกิจกรรมใดมีผู้เข้าร่วมชุมนุมไม่เกิน 30 คน ต้องมีการดำเนินการจัดต้องจุดคัดกรองและมีมาตรการควบคุมป้องกัน ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศฉบับที่ 7 มีคำสั่งให้ปิดสถานที่บริการต่างๆ ไว้เป็นการชั่วคราว นับแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ดังนี้ ร้านค้าอาหาร ให้ปิดตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป (เว้นแต่เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น และร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในโรงแรมเท่านั้น), ห้างสรรพสินค้าให้ปิดบริการ เว้นแต่แผนก Supermarket ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ส่วนร้านอาหารภายในห้างฯ ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น, ในร้านสะดวกซื้อให้งดบริการพื้นที่นั่ง หรือยืนรับประทานอาหาร
นอกจากนี้ ให้สถานบริการอื่นๆ หยุดเปิดให้บริการด้วย อาทิ สถานที่บริการผิวหนัง หรือบริการเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย, สถานที่เล่นสเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน, สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม ร้านอินเตอร์เน็ต สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ สระว่ายน้ำหรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ศูนย์พระเครื่องพระบูชาและสนามพระเครื่องพระบูชา ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมและสถานที่จัดนิทรรศการ สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลีนิคความงามและสถานเสริมความงาม สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำตัดขนรับฝากหรือรับเลี้ยงสัตว์ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด สถานที่ออกกำลังกาย สนามกีฬา สนามมวยและโรงเรียนสอนมวย
นอกจากนี้ ในมาตรการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งทีมอาสา “โควิด-19” ระดับอำเภอ หมู่บ้าน ดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวัง พร้อมจัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางกลับ และให้พยายามสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้คำแนะนำถึงวิธีปฏิบัติตนแก่ผู้เดินทางกลับ ตามมาตรการกักตัว 14 วัน โดยขอความร่วมมือสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน ให้ผู้เดินทางกลับหลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่น ไม่รับประทานอาหาร ไม่ใช้ภาชนะ และของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งให้หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ชนิดเข้มข้น และหากมีอาการไข้ หรืออาการทางเดินระบบหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบทันที
ซึ่งในมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันโรค กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทางจังหวัดลำปางโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเริ่มปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยที่บริเวณสถานีขนส่งนครลำปาง ตั้งแต่เช้ามืดทางเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัด ได้เข้าทำการกระชับพื้นที่ตั้งจุดคัดกรอง สอบประวัติบุคคล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อเก็บประวัติผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาถึงจังหวัดลำปาง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามตัว หากพบว่าบุคคลใดที่เดินทางกลับมาถึงแล้ว เกิดอาการภาวะเสี่ยงที่อาจติดเชื้อไวรัส “โควิด 19”
สำหรับในส่วนสถานการณ์พื้นที่ เกี่ยวกับมาตรการติดตามบุคคลที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง ทางจังหวัดลำปางมีรายงานสถิติข้อมูลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1-22 มี.ค. 63 พบว่าในพื้นที่ทั้งจังหวัดลำปาง มีจำนวนผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลี 164 คน, เดินทางกลับมาจากประเทศตามประกาศกระทรวง (จีน อิตาลี อิหร่าน) 44 คน, เดินทางกลับมาจากพื้นที่ ที่มีการระบาดต่อเนื่อง(29 ประเทศ) 285 คน, มีผู้ใกล้ชิดบุคคลกลุ่มเสี่ยง 155 คน และมีบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 199 คน ในจำนวนนี้ มีผู้ผ่านการติดตามเฝ้าระวังทำการกักตัวครบ 14 วัน รวมแล้ว 620 คน ยังเหลือบุคคลที่ต้องติดตามเฝ้าระวัง 227 คน โดยทั้งหมดเจ้าหน้าที่สามารถติดตามทำการกักตัว เพื่อเฝ้าดูอาการได้ครบทุกคน 100 % และยังไม่มีรายงานพบผู้มีอาการไข้ และอาการระบบทางเดินหายใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น