ธนารักษ์พื้นที่แพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำหน้ากากชนิดผ้า ซักได้ แจกให้กับจนท.และผู้มาติดต่อราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาทำหน้ากากชนิดผ้า (ซักได้) และแจกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการภายในศาลากลางจังหวัดแพร่ รายละเอียด : นายสำเริง งามวงศ์ ธนารักษ์พื้นที่แพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา

โดยบริจาคเงินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และร่วมแรงร่วมใจหลังเลิกงานตัดเย็บหน้ากากชนิดผ้า(ซักได้) จำนวน 300 ชิ้น เพื่อแจกให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการภายในศาลากลางจังหวัดแพร่ ในวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2563 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น