ผอ.สนภ.3 ตรวจงานจุดบริการน้ำดื่มและน้ำประปาสำหรับชุมชน และการก่อสร้างฝายแก้ปัญหาภัยแล้ง จ.ลำพูน

เมื่อ 24 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ.ได้เดินทางไปตรวจงานโครงการ “จุดบริการน้ำดื่มและน้ำประปาสำหรับชุมชน พัชรธรรม” ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งมีการต่อเติมอาคารผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด เป็นการต่อยอดโครงการ ณ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ต.สันต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ “โครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง” ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.63 จนถึงปัจจุบัน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในพื้นที่ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างฝาย บ.วังไฮ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น