ธนากร ผดุงวงศ์ ร.ร.เจริญศิลป์ สร้างชื่ออีกแล้ว สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจาก จ.แพร่ ว่าหลังจากที่ สทศ.ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดสอบใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ ได้เสนอข่าว ด.ช.ธนากร ผดุงวงศ์ นักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.เจริญศิลป์ สอบเข้าเรียนต่อในชั้น ม.1 ที่ ร.ร.พิริยาลัย จ.แพร่ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสิงแวดล้อม ชั้น ม.1 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนักเรียนใน จ.แพร่ เข้าสมัครและมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 221 คน สอบผ่าน 72 คนนั้น ปรากฏว่า ด.ช.ธนากร ผดุงวงศ์ นักเรียนชั้น ป.6 ร.ร.เจริญศิลป์ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สอบได้ลำดับที่ 1
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เมื่อ สทศ.ประกาศผลสอบ O-NET ปรากฏว่า ด.ช.ธนากร ผดุงวงศ์ นักเรียนร.ร.เจริญศิลป์ ไม่สร้างความผิดหวังให้คณะครูและผู้ปกครอง โดยมีผลการสอบ ดังนี้ ภาษาไทย คะแนนเต็ม 100 ได้ 85 คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 ได้ 100 คะแนน วิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 ได้ 66 คะแนน ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 100 ได้ 85 คะแนน ทุกกลุ่มสาระสูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ

สำหรับ ด.ช.ธนากร ผดุงวงศ์ มีผลงาน”สุดยอดรางวัล ศิษย์เจริญศิลป์สร้างชื่อ” ด.ช.ธนากร ผดุงวงศ์ มีดังนี้ สอบได้อันดับที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ รางวัลเหรียญทอง การสอบคัดเลือกทักษะวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ สอบได้อันดับที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ ในระดับจังหวัด สอบได้ลำดับที่ 1 ค่ายวัดแววอัจฉริยภาพ วิทย์ คณิต อังกฤษ ป.6 โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่ ในระดับจังหวัด สอบเรียนต่อได้ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร.ร.เจริญศิลป์ มี น.ส.นงคราญ แกล้วกล้า เป็น ผอ.ร.ร.เจริญศิลป์ ที่ดูแลเอาใจใส่ ติดตามเด็กอย่างเป็นอย่างดี หาครูจากภายนอกมาติวให้ ช่วงเวลาเย็นก่อนสอบเข้า ม.1 รวมถึงสภาพแวดล้อมดี มีเพื่อนดีด้วย มีครูอธิศา อำพรผล เป็นครูประจำชั้น เป็นที่ปรึกษาและมีครอบครัว มีคุณปู่พิจิตร คุณย่าไพลิน คุณพ่ออภิวัฒน์ คุณแม่สิรินทิพย์ ผดุงวงศ์ ให้กำลังใจช่วยเหลือ ด.ช.ธนากร ผดุงวงศ์ ไม้เน้นเรียนพิเศษ ชอบศึกษาด้วยตนเองจาก กูเกิ้ลและยูทูป

ร่วมแสดงความคิดเห็น