เข้มงวด! ขนส่งบ้านโฮ่ง เข้าตรวจสอบผู้โดยสาร เดินทางมาจากกรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. โดยการนำของ นายโชตินรินท์ กุลบุริศร์โอฬาร หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง และผู้ตรวจการ ได้ดำเนินการตรวจสอบผู้โดยสารที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และจังหวัดเขตปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) โดยตรวจสอบรายชื่อประชาชน ที่โดยสารมากับรถโดยสารประจำทาง ที่มาจากกรุงเทพฯ ของ บขส. โดยลง ณ ร้าน เซเว่น ทางทิศเหนือ จำนวน 3 คน

จึงได้ทำการบันทึกรายชื่อ และแจ้งมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด-19 คือ ไม่รับประทานอาหารร่วมหรือใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของร่วมกัน ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงพูดคุยกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง ห้ามมีไข้ให้สวมหน้ากากอนามัย และแจ้งให้สาธาณสุขทราบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น