พะเยา มทบ.34 มอบถังน้ำช่วยชาวบ้าน กักเก็บน้ำบรรเทาภัยแล้ง

พล.ต เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา ได้นำกำลังพล พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ชุมชน มอบถังเก็บน้ำขนาด 1,500 ลิตร พร้อมติดตั้งระบบน้ำให้กับ นางบัวหลัน นามบ้าน ที่บ้านเลขที่ 33 หมู่ 6 บ้านต๊ำม่อน อ.เมือง จ.พะเยา ได้ใช้ประโยชน์ ตามโครงการ ” ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี

พล.ต เศรษฐพล เปิดเผยว่า มทบ.34 ได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ตามโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่รับผิดชอบในหลายด้าน นอกเหนือการนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคแล้ว ได้ร่วมกับภาคเอกชนในการมอบถังขนาด 1,500 ลิตร ให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งครัวเรือนละ 1 ถังด้วย โดยเบื้องต้นได้มอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งจำนวน 6 ถัง และจะทยอย มอบให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกองทัพต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น