เด็กเก่งสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 อยู่ 2 วิชา สร้างชื่อให้ร.ร.อนุบาลเชียงราย

ผู้สื่อข่ายงานว่า จากการที่สำนักงาน สทศ.ได้ประกาศผลการทดทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(สอบ O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ปรากฏว่า ด.ญ ปิยมน คำลือ นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย หรือ “น้องแป้งหอม” เป็นบุตรีของนายแพทย์ เอกชัย คำลือ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย และแพทย์หญิงปาริชาติ คำลือ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ได้คะแนนเต็ม 100 อยู่ 2 วิชา คือคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ

 

ด.ญ ปิยมน คำลือ หรือน้องแป้งหอมเคยเรียนที่ ร.รเจริญศิลป์ ร.ร อนุบาลแพร่ จ.แพร่ และได้ย้ายไปเรียนชั้น ป.3 ที่ร.ร.อนุบาลเชียงราย จ.เชียงราย เพื่อติดตามคุณพ่อและคุณแม่ที่ย้ายไปรับราชการที่จ.เชียงราย น้องแป้งห้อม เป็นเด็กที่แบ่งเวลาเล่นและเวลาเรียนอย่างลงตัว จึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ร่าเริงและมีผลการเรียนดีมาตลอดตั้งแต่ป.1 – ป.6 โดยเฉพาะชั้นป.6 มีผลงานที่เด่นๆดังนี้ ผลการสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 อยู่ 2 วิชา คือคณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ(ประกาศล่าสุด) สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ได้ ลำดับที่ 3 ห้องเรียนพิเศษ”วิทย์-คณิต” ร.ร. สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 แล้วสละสิทธิ์ได้หลายโรงเรียนดังนี้ .ร.ร สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้อง”คณิต-วิทย์” ร.ร มงฟอร์ตวิทยาลัย ห้อง gifted ร.ร จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย ร.ร ดำรงราษฏร์ ในโครงการ”เพชรดำรง” แต่ตนเองเลือกที่เรียนที่ ร.ร. สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัดเชียงราย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 รางวัลเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.เชียงราย เหรียญทอง การแข่งขัน Sciene- Project ระดับภาคเหนือ ในงานOpen house ที่ จ.ตาก และอีกหลายรางวัล

ร่วมแสดงความคิดเห็น