นอภ.เชียงแสน นำทุกภาคส่วนและจิตอาสา กวาดล้างทำความสะอาดพื้นที่ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยสู้ภัย COVID-19

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย ได้นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสากวาดล้างทำความสะอาดตลาด ต้านโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID -19) พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันความเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น โดยใช้กลไกประชาชนจิตอาสามีส่วนร่วม ณ ตลาดสินสมบูรณ์ ตำบลเวียง และตลาดสดชุมชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสน พร้อมกันนี้ อบต.ศรีดอนมูล ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตลาด ร้านค้า ณ ตลาดบ้านด้าย หมู่ 3 และตลาด หน้า อบต. สถานที่ออกกำลังกาย หน้า อบต.ศรีดอนมูล
ในส่วนของ ทต.โยนก ได้ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาด ตลาดสดบ้านดอยจัน หมู่ที่ 1 ต.โยนก เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น