สพม.34 ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ จำนวน 3 ราย

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ดร.เสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ ดร.ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง, รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แตง และคณะครู ในโอกาสเดินทางมาส่ง นางสาวสุธาสินี ก้อนใจ ข้าราชการครูโรงเรียนแม่แตง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

และในโอกาสนี้ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายปิยะณัฐ กันทา ข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวอรอุมา กงไกรราช ข้าราชการครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4

ร่วมแสดงความคิดเห็น