ทม.แพร่มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลจำนวน 13,475 ชิ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจ.แพร่มาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เทศบาลเมืองแพร่มอบหน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชืตานนท์ ผวจ แพร่ เป็นประธานในการมอบให้กับตัวแทนชุมชน/อสม. แต่ละชุมชน

เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชาชนในชุมชนของตนเอง เบื้องต้นเทศบาลจัดทำหน้ากากผ้า จำนวน 13,475 ชิ้น โดยได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง. 64,674 บาท ในการจัดทำ.จากนั้นเทศบาลก็จะได้จัดสรรงบประมาณของเทศบาลเพื่อจัดทำหน้ากากมอบแก่ประชาชนต่อไป เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น