ปกครองท้องที่แม่สรวย รุกคืบจัดให้ความรู้มาตรการป้องกัน COVID-19 ลงพื้นที่บุกตามตัวคัดกรองผู้กลับจากต่างถิ่น

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2563 ปกครองตำบลท่าก๊อ นำโดย นายสันธาน ชาญเดช กำนันตำบลท่าก๊อ ผญบ. แพทย์ฯ สารวัตรฯ ประธาน อสม. 28 หมู่บ้านใน ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมกับ อบต.ท่าก๊อ ได้จัดอบรมให้ความรู้ซักซ้อมความเข้าใจใน มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมแจ้งคำสั่งและมาตรการต่างๆ ของทางราชการให้รับทราบ โดยมีทีมหมอ จาก รพ.สต.ท่าก๊อ รพ.แม่สรวย สาธารณสุขแม่สรวย มาให้ความรู้ และ วิธีปฏิบัติตัวตามคำสั่งต่างๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ปกครองตำบลวาวี นำโดยนายบรรจง มานะ กำนันตำบลวาวี ได้สั่งการให้สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศให้ร้านอาหารทุกร้านในหมู่บ้านห้ามให้ลูกค้านั่งกินที่ร้าน โดยให้ซื้อใส่ห่อหรือถุงกลับบ้านอย่างเดียว และต่อมาช่วงบ่ายได้นำเข้าหน้าที่ทำการติดตามคัดกรองผู้ที่กลับจากต่างประเทศและต่างจังหวัดภายในพื้นที่ โดยได้สั่งให้ไปรายงานตัวที่ รพ.สต. ทุกพื้นที่ของตำบลวาวี

ร่วมแสดงความคิดเห็น