เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะทำงานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (25 มี.ค.63) ที่ ห้องประชุมอาคาร อปพร.เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เรียกคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในระดับท้องถิ่น ประชุมด่วน เพื่อวางแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในระดับท้องถิ่น ร่วมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง SAVELAMPHUN ” COVID 19 “

ร่วมแสดงความคิดเห็น