(มีคลิป) เข้มข้น! เชียงใหม่ตั้งจุดคัดครอง ถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ ลำพูน-เชียงใหม่

เมื่อเวลา 08.00 น วันที่ 26 มี.ค.25 63 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ทำการตั้งด่านตรวจสอบประชาชน ที่จะเดินทางเข้า จ.เชียงใหม่ ทั้งหมด 2 เส้นทาง ประกอบด้วย จุดถนนต้นยางบริเวณบ้านปากกอง อ.สารภี เชียงใหม่ ขาเข้า, จุดถนนเลียบรางรถไฟ จุดเชื่อมต่อเชียงใหม่ลำพูน บ้านอุโมงค์งาม เขตติดต่อบ้านสารภี อ.สารภี

โดยกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดถนนขาเข้าเมืองทั้ง 3 จุด ตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันที่ 26 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ทางคณะกรรมการ ควบคุมโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ นำโดยท่าน ผวจ.เชียงใหม่ และ ผบก.ภ.จ.เชียง ใหม่ สั่งให้มีการปิดถนนขาเข้า สายต้นยางนา อ.สารภี และสายเลียบรางรถไฟขาเข้า จ.เชียงใหม่ ตั้งจุดตรวจที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง เพื่อตรวจเช็คขาเข้า โดยให้เข้าเมืองเชียงใหม่ได้เส้นทางเดียวเท่านั้น
ทางเจ้าหน้าที่ตั้งด่าน ได้เปิดเผยว่า โดยให้ไปใช้ถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์เพียงสายเดียวเท่านั้น คือบริเวณเส้นทางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ขาเข้าเมืองเชียงใหม่ หน้าปั๊มน้ำมันบางจาก บ้านสันกับตอง อ.สารภี  เท่านั้น เพื่อจะได้ผ่านจุดคัดกรองโรค covid-19 จึงขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ที่จะใช้เส้นทางดังกล่าว และขอช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง กำนันทุกตำบล ผญบ./ ผช.ผญบ./ แพทย์ประจำตำบล/ สารวัตรกำนันทุกคน เพื่อทราบและช่วยกันประชาสัมพันธ์ โดยระบุตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 เป็นต้นไป ประชาชนที่ ใช้เส้นทาง จาก จ.ลำพูน มา อ.สารภี จะเริ่มไม่ได้รับความสะดวก ทางการได้ทำการปิดถนน
– ถนนสายต้นยาง จะปิดเส้นทางจากลำพูนเข้าเชียงใหม่ ตั้งแต่ ต.สารภี เป็นต้นมา
– ถนนสายเลียบรางรถไฟ จะปิดเส้นทางจากลำพูนเข้าเชียงใหม่ ตั้งแต ต.สารภี เป็นต้น
มา
– ประชาชนท่านใดเดินทางจาก จ.ลำพูน เข้า จ.เชียงใหม่ ทาง อ.สารภี โปรดใช้เส้นทาง
ถนนสายเอเซีย เชียงใหม่-ลำปาง เท่านั้น

ไปลำพูนได้ แต่เข้าเชียงใหม่ ปิด ต้องเข้าเส้นทางเดียวที่ระบุ เพื่อขอตรวจคัดกรองคนเข้า
เชียงใหม่ เหมือนเข้าร้าน เข้าตลาด คัดกรองทางเดียว

ซึ่งเมื่อเวลา 08.00 น.เช้าวันที่ 26 มี.ค.2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สารภี, เจ้าหน้าที่ สสอ.สารภี, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ได้ตั้งจุดคัดกรอง ที่บนถนนชุปเปอร์ไฮเวย์ บริเวณหน้าปั้มน้ำมัน ปตท. (ขาเข้า) บ้านสันกับตอง อ.สารภี ทำการตรวจวัดทั้งคนขับและผู้โดยสาร ทุกคัน หากพบว่ามีไข้สูงจะทำการบันทึกชื่อ ที่อยู่ ไว้ และให้กลับจุดหมายปลายทางเดิม พร้อมกับรายงานให้กับทางจังหวัดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!