สมป.ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา ส่งเสริมทักษะอาชีพ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

วันที่ 24 มีนาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมด้วย นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการฯ และน.ส.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาส่งเสริมทักษะอาชีพ ณ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม จ.เชียงใหม่ โดยมี นางภักดิ์ศรินญา คมน์สุทธิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และคณะครู ให้การต้อนรับ และรับการตรวจเยี่ยมงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนฯ

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น