สปส. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร งานประกันสังคม ช่วงวิกฤต (COVID-19)

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ส่งผลให้นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการ ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้ประกันตนไม่สามารถมาทำงาน และไม่ได้รับค่าจ้าง ทำให้นายจ้างและผู้ประกันตนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีต่าง ๆ ที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้ประกันตนสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้หลายช่องทาง
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงานประกันสังคมได้อำนวยความสะดวก ให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากสำนักงานประกันสังคม หรือข้อมูลการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน ได้หลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ผ่านช่องทาง e-mail ([email protected]), Web board, Live chat และทาง Facebook ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (Facebook.com/ssofanpage) ซึ่งทุกช่องทางสำนักงานประกันสังคมจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกันตนได้รับรับประโยชน์สูงสุดต่อไป หากนายจ้างและผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร 1506 (ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!