ผวจ.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจและเตรียมความพร้อม สถานที่สำหรับกักตัว ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19

เมื่อบ่ายวันนที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจและเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับกักตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อ.เด่นชัย ศูนย์หัตถกรรม OTOP แพร่ บริเวณประตูสู่ล้านนา อ.เด่นชัย และศูนย์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี SMEs แพร่ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น