อุทยานฯ ดอยสุเทพ-ปุย ปิดน้ำตกมณฑาธาร-แม่สา-ตาดหมอก-หมอกฟ้า-ห้วยแก้ว ลานกางเต็นท์

นายวุฒิชัย โสมวิภาต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ออกประกาศอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ปิดการท่องเที่ยวหรือการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย

ตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยาน แห่งชาติและวนอุทยานแห่งชาติ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ และมีแนวโน้มแพร่ระบาดกระจายเป็นวงกว้างในประเทศไทย นั้น

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย พิจารณาแล้ว เพื่อปฏิบัติตามประกาศกรมอุทยานฯ ในการลดความ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวหรือการ ดําเนินกิจกรรมใด ๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ดังนี้
1. น้ำตกมณฑาธาร
2. น้ำตกแม่สา
3. น้ำตกตาดหมอก
4. น้ำตกหมอกฟ้า
5. บ้านพักสวนสน
6. ลานกางเต็นท์ดอยปุย
7. น้ำตกห้วยแก้ว
8. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติทุกเส้นทาง
9. กิจกรรมทุกประเภท เช่น การวิ่ง การขี่จักรยาน ฯลฯ ในเขตอุทยานฯ
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!