นายกฯ เมืองล้อมแรด ล้างตลาดสดฆ่าเชื้อโควิด19

นายกเล็กฯ เมืองล้อมแรด ตั้งชุดเฉพาะกิจอัดคลอรีนเข้มข้นล้างตลาดสดในเขตเทศบาล ฆ่าเชื้อโควิด 19 หวังสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน จากภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เน้นสุขภาพดีวิถีไทยในครอบครัว งดกิจกรรมเคลื่อนไหวในชุมชน

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. วันนี้ นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองล้อมแรด ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ Big clean ร่วมกันระหว่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ในการล้างทำความสะอาดตลาดสดแม่ทองจันทร์ หมู่ 7 บ้านดอนไชย ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งเป็นตลาดสดเอกชนในเขตเทศบาล จากนั้นภาคบ่ายก็จะล้างทำความสะอาดต่อไปยังตลาดสดเอกชน ซึ่งอยู่ภายในบริเวณสถานที่ใกล้ๆ กัน โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้คลอรีนเข้มข้น ผสมลงในน้ำสะอาด ปริมาณหลาย 10,000 ลิตร มีปริมาณคลอรีนเพียงพอสำหรับออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค ราดลงบนพื้นผิวบริเวณทางเดิน แผงวางสินค้า รางระบายน้ำ บ่อดักไขมัน ทั้งภายในและภายนอกตลาด เพื่อให้การล้างตลาดสดทั้งสองแห่ง มีความสะอาด ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 รวมถึงการเจริญเติบโตของเชื้อโรค แบคทีเรียต่างๆ ที่อาจจะสะสมและปนเปื้อนภายในบริเวณตลาด ให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้า
สำหรับกิจกรรมล้างตลาดสดในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองล้อมแรดมีแผนที่จะดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดในเขตเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 มีนาคม นี้ โดยได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดโดยเฉพาะ เป็นมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน และยับยั้งวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับบริบทพื้นที่เขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เป็นพื้นที่กึ่งชุมชนเมืองและชนบท มีตลาดสดประเภทที่ 1 ของเอกชน จำนวน 5 แห่ง โดยในการปฏิบัติครั้งนี้ ต่างก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของผู้ประกอบการตลาดสดเป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!