เริ่มแล้ว‼️ ปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาด covid – 19 จ.ลำปาง คัดกรอง 4 ด่านตรวจ


ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ร่วมกับฝ่ายปกครอง และสาธารณสุขจังหวัด ตั้งจุดตรวจในเส้นทางสำคัญ เพื่อคัดกรองการเดินทางของประชาชน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้ (26 มี.ค. 63) เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาด covid – 19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ได้แก่
1.ด่านตรวจ สภ.ห้างฉัตร ถ.ลำปาง – เชียงใหม่
2.ด่านตรวจปางมะโอ สภ.แม่ทะ ถ.ลำปาง – แพร่
3.ด่านตรวจนาแก สภ.งาว ถ.พหลโยธิน สายลำปาง – พะเยา
4.ด่านตรวจ สภ.แม่พริก ถ.พหลโยธิน สายลำปาง – ตาก
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนทั้ง 4 จุด ตั้งแต่เวลา 0.01 – 08.00 น.รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,350 คน 1,790 คัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!