สมาคมกีฬาเชียงใหม่ แจ้งให้ทุกชมรมกีฬา กีฬาเยาวชน แข่ง ต.ค.

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ทุกชมรมกีฬาที่สังกัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าได้รับการแจ้งมาจาก กกท. และ จังหวัดตราด เจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ช้างขาวเกมส์ ที่ได้ประกาศเลื่อนการแข่งขัน และได้กำหนดการแข่งขันใหม่ในเดือน ตุลาคม 2563

ทาง กกท.แจ้งเลื่อนกำหนดวันจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563) “ช้างขาวเกมส์” และกำหนดวันจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2563) “ตราดเกมส์” เป็นดังนี้
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563) “ช้างขาวเกมส์” จากเดิม ระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2563 เป็นระหว่างวันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2563 กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2563) “ตราดเกมส์ จากเดิม ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2563 เป็นระหว่างวันที่ 24 – 30 ตุลาคม 2563 หมายเหตุ
ทั้งนี้การกีฬาแห่งประเศไทย สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่แข่งขันของกีฬาทั้ง 2 รายการได้ตามความเหมาะสม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!