คปภ. เลื่อนการสอบนายหน้าประกันชีวิต วินาศภัย ทุกสนามสอบ

สำนักงาน คปภ. เลื่อนการสอบนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย (สนามสอบทุกจังหวัด) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563
มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม่) โทร. 053-112730-2 E-Mail: [email protected]
สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-112730-2 E-Mail: [email protected]
สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงราย โทร 053-717719 E-Mail: [email protected]
สำนักงาน คปภ. จังหวัดพะเยา โทร 054-449604 E-Mail: [email protected]
สำนักงาน คปภ. จังหวัดลำปาง โทร 054-265064-5 E-Mail: [email protected]
สำนักงาน คปภ. จังหวัดแพร่ โทร 054-522698 E-Mail: [email protected]
สำนักงาน คปภ. จังหวัดน่าน โทร 054-716437-8 E-Mail: [email protected]
สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุโขทัย โทร 055-613511 E-Mail: [email protected]
สำนักงาน คปภ. จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร 055-416748-50 E-Mail: [email protected]
สำนักงาน คปภ. จังหวัดตาก โทร 055-532089-90 E-Mail: [email protected]
สำนักงาน คปภ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053-611233 E-Mail: [email protected]
หรือที่ สำนักงาน คปภ.ภาค/ จังหวัด/ เขต ทั่วประเทศ สายด่วน คปภ.1186 และ www.oic.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!