แม่ฮ่องสอน ควันไฟป่าหวนกลับมาหนักอีกครั้ง

หมอกควันจากไฟป่า ได้หวนกลับมาปกคลุมตัวเมืองอีกครั้ง หลังลดได้ไม่กี่วัน สาเหตุมีการลอบเผาป่ามากขึ้น ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองที่เริ่มดีกลับมาหนักอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. กรมควบคุมมลพิษได้รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่า 144 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m 3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) มีค่า 155 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ค่าปริมาณฝุ่นละอองดังกล่าวที่เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพ ระดับคำเตือนสีแดง มาจากเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานที่ผ่านมา ได้เกิดไฟป่าบริเวณใกล้กับบ้านดอยขอ หย่อมบ้านไม้แงะ หมู่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือง ซึ่งเป็นการเกิดไฟป่าที่ใหญ่และรุนแรง โดยต้นแพลิงคาดว่ามาจากบริเวณพื้นที่บ้านห้วยเดื่อ ต.ผาบ่อง แถบนากระจง และได้ลุกลามข้ามเขาต่อเนื่องจนเข้ามาถึงเขต ต.ปางหมู
ทางด้านศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอนได้รายงานจุดความร้อนในระบบเวียร์ ช่วงเวลา 01.00-02.00 น. ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 124 จุด คือ อ.ขุนยวม 11 จุด, อ.ปางมะผ้า 11 จุด , อ.ปาย 18 จุด , อ.สบเมย 19 จุด , อ.เมือง 13 จุด , อ แม่ลาน้อย 10 จุด , อ.แม่สะเรียง 42 จุด โดยก่อนหน้านั้น เมื่อวานที่ผ่านมาเวลา 14.12 น. พบจุดความร้อนในระบบเวียร์ ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 128 จุด
จากรายงานพบว่า สถานการณ์ไฟป่าใน จ.แม่ฮ่องสอน ยังคงเกิดอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากการไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐและรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ ต้องทำงานออกไปดับไฟป่าอย่างหนัก และส่วนหนึ่งของไฟป่าที่เกิดขึ้น ร้อยละ 60 ไม่สามารถเข้าไปทำการดับไฟป่าได้เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุเป็นเทือกเขาสูงชัน ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องได้รับผลกระทบจากควันพิษ และยิ่งมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น