ปิดบ้าน-ป้องเมือง ชาวบ้านเชื้อสายชนเผ่ากะเหรี่ยง

หมู่บ้านชนเผ่าชาติพันธุ์ 3 อำเภอสายใต้ จ.แม่ฮ่องสอน ทยอยปิดหมู่บ้านป้องกัน โควิด-19 ระบาด กว่า 15 หมู่บ้าน พร้อมจัดเวรยามห้ามบุคลภายนอก เข้าหมู่บ้านเพื่อป้องกันโรค แม่ฮ่องสอนยังไร้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ 26 มีนาคม 2563 หลายหมู่บ้านประกาศปิดหมู่บ้านฉุกเฉิน เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะหมู่บ้านชนเผ่าชาติพันธุ์ได้มีการทำพิธีกรรม “เกร๊าะหญี” ปิดหมู่บ้าน “คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า” ซึ่งมีพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านและในพื้นที่ใกล้เคียง ทยอยเดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทำให้เกิดความกังวล ความหวาดกลัว หวาดระแวง เนื่องจากไม่รู้ว่าใครบ้างที่มีเชื้อฯติดกลับมาบ้านด้วย ขณะที่หลายหมู่บ้านบนดอย กว่า 15 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ได้ทำการปิดหมู่บ้านไปแล้ว และยังไม่มีกำหนดเปิดหรือจนกว่าการแพร่ระบาดของโรคจะควบคุมได้
ที่หมู่บ้านห้วยหนองหวาย หมู่ที่ 10 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการจัดเวรยาม ตลอด 24 ชั่วโมง ห้ามบุคคลภายนอกเข้า – ออก หมู่บ้าน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด ไข้หวัดโควิด19 ที่กำลังขยายตัวแพร่ระบาดอย่างน่าวิตกในขณะนี้ ชาวบ้านบ้านห้วยหนองหวาย ได้ประชุมและมีมติทำการปิดหมู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคระบาด ห้ามบุคคลภายนอก เข้า- ออก รวมทั้งหน่วยงานราชการทุกหน่วย และหากมีญาติมาจากต่างจังหวัด จะให้กักตัวภายในบ้านห้ามออกจากบ้าน โดยเด็ดขาดภายใน 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ด้านนายพงษ์พิพัฒน์ เบญจมาศ รองนายก อบต.แม่สามแลบ เผยว่า การปิดบ้าน ป้องเมือง เป็นอีกหนึ่งมาตรการตามหลักความเชื่อในสังคมพหุวัฒนธรรม ชาวบ้านเชื้อสายชนเผ่ากะเหรี่ยง ในหลายพื้นที่ได้ทำพิธีปิดหมู่บ้าน หรือชุมชน ตามความเชื่อของบรรพชน ชนเผ่าปกาเกอะญอ ซึ่งเป็นพิธีดั้งเดิมที่สืบทอดมายาวนาน เมื่อยามบ้านเมืองเกิดวิกฤตโรคร้าย โรคภัยไข้เจ็บ เพศภัยอันตราย ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นมากนักในปัจจุบัน เพราะไม่ได้ทำการทั่วไป หรือตามประเพณีประจำปีแต่อย่างใด เป็นพิธีเฉพาะเรื่องเท่านั้น เป็นการเพื่อปัดเป่าสิ่งมิดีมิร้าย โรคภัยไข้เจ็บ ภัยอันตรายต่างๆ เป็นการขอบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าป่าเจ้าเขา จงปกปักษ์คุ้มครอง ให้ผู้คนในหมู่บ้านอยู่รอดปลอดภัย ซึ่งใน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย ปิดเกือบครบทุกหมู่บ้าน หากผู้ใดจะเข้าพื้นที่ชุมชน หรือในหมู่บ้าน ขอให้เช็คเส้นทางทุกครั้งก่อนเดินทาง เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินทางเข้าออก จึงขอความร่วมมือและถือปฏิบัติตามกฏความเชื่อของหมู่บ้านโดยทั่วกัน
ส่วนในพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย ล่าสุดมี 12 หมู่บ้าน ที่ทำการปิดหมู่บ้านไม่ให้บุคคลเข้าออก สำหรับ จ.แม่ฮ่องสอน ยังไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดที่ติดเชื้อโควิด แต่อย่างใด แต่ยังมีการเฝ้าระวังและ ป้องกันสกรีนตรวจสอบผู้โดยสารที่มาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลายหมู่บ้านใน จ.แม่ฮ่องสอน ปิดหมู่บ้านเพื่อป้องกันโรคแล้วหลายแห่ง ทั้งนี้ การปิดหมู่บ้านในช่วงนี้ เป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรง และมีการแพร่ระบาดในวงกว้างทั่วโลก ยากต่อการป้องกันและควบคุม และเป็นที่กังวลของคนทั่วไป การปิดหมู่บ้านถือว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่ง ในการบำบัดทางจิตใจ ลดความวิตกกังวล เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ในสถานการณ์ที่ต้องร่วมกันฝ่าวิกฤตอีกหนึ่งช่องทาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!